quà tặng nhà thuốc

Gợi ý quà tặng cho nhà thuốc tri ân khách hàng

Gợi ý quà tặng cho nhà thuốc tri ân khách hàng

Trước tình trạng cạnh tranh khốc liệt của ngành y tế, dược phẩm hiện nay, những nhà thuốc/quầy thuốc mới kinh doanh sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Để khắc phục những khó khăn hiện nay, ngoài thực hiện chính sách giảm giá, khuyến mại, quảng bá, truyền thông, chăm sóc khách hàng tích cực, thì một hình thức …