nhượng quyền nhà thuốc AVINA

Có nên tham gia mô hình nhượng quyền nhà thuốc AVINA?

Có nên tham gia mô hình nhượng quyền nhà thuốc AVINA?

Nhượng quyền nhà thuốc đang rất phổ biến hiện nay được nhiều quầy thuốc/nhà thuốc sử dụng. Lý do là bởi, nhượng quyền nhà thuốc mang lại rất ít rủi ro cho bên nhận quyền. Cùng với đó, những chính sách, quyền hạn mà bên nhận được rất lớn nên tỉ lệ thành công rất cao. Một trong những thương hiệu đang …