cho thuê bằng dược sĩ

Có nên cho thuê bằng dược sĩ kinh doanh nhà thuốc hay không?

Có nên cho thuê bằng dược sĩ kinh doanh nhà thuốc hay không?

Với nhiều nhà thuốc/quầy thuốc hiện nay, để đủ pháp lý kinh doanh thuốc trong trường hợp chưa đủ kinh nghiệm hay giấy hành nghề dược sĩ, họ sẽ lựa chọn phương án tìm người thuê bằng dược sĩ mở nhà thuốc. Tuy nhiên, nhiều người chưa tìm hiểu liệu cho thuê bằng dược sĩ khó khăn khi mở nhà thuốc có …