Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán hiện được Công ty chúng tôi áp dụng:

 • Thanh toán tiền mặt
 • Thanh toán chuyển khoản
 • Thanh toán khi nhận hàng
 • Thanh toán trực tiếp tại nhà thuốc mua hàng
 • Hỗ trợ đổi trả nếu có lỗi về sản phẩm

Chúng tôi sẽ gửi thông tin thanh toán cho khách hàng

 • Thông tin ngân hàng
 • Bộ phận thu tiền hàng

Lưu ý:

 • Vui lòng kiểm tra đầy đủ thông tin, hàng hóa trước khi thanh toán
 • Với thanh toán qua tài khoản ngân hàng: vui lòng kiểm tra nội dung và thông tin ngân hàng trước khi tiến hành giao dịch

Cong ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu khách hàng

 • Thanh toán qua các đơn vị mà không thuộc quản lý của chúng tôi
 • Chuyển khoản nhầm thông tin ngân hàng
 • Các vấn đề phát sinh từ phía khách hàng

Sau khi thanh toán thành công, Chúng tôi sẽ gửi thông báo hoặc các chứng từ liên quan về việc xác nhận thanh toán của khách hàng.